LUGOS Začetek Nazaj Mapa Poišči
LUGOS [navigacijska vrstica]

Naprej Nazaj Kazalo

1. Predstavitev

Projekt LISA je sestavljen iz tehnične dokumentacije za postavitev strežnika, uporabniške dokumentacije, primerov konfiguracij in predelanih programskih paketov, ki ustrezajo našim potrebam.

1.1 Kratek opis projekta

Na ustrezen računalnik (lahko tudi šibkejše konfiguracije kot je navedeno) se namesti samo osnova Linux distribucije. Ne namešča se prevajalnika ali strežniških programov (apache, bind, ftpd, itd.). Nato korak za korakom namestimo pakete in priredimo ter dopolnimo njihove nastavitve.

1.2 Komu je namenjen

Namenjen je vsem, ki upravljajo Internet/Intranet strežnik in bi radi izkoristili prednosti Linux-a, nimajo pa časa za zapletenejšo administracijo. Projekt je v svoji osnovi zamišljen za potrebe osnovno in srednješolskih učiteljev računalništva, vendar se je skozi razvoj pokazal kot splošno uporaben. :-)

1.3 Strojne zahteve

Priporočena konfiguracija za sistem Lisa je:

Po priporočilih Arnesa naj bi bila namreč mreža v šolah razdeljena na uporabniško (kamor so povezane učilnice in postaje do katerih smejo/lahko dostopajo učenci) in administrativno (kamor so povezani racunalniki, ki opravljajo administrativna dela in do njih učenci nimajo dostopa).


Naprej Nazaj Kazalo
lisa@lugos.si
Zadnja sprememba: 23. julij 2001
Veljaven HTML 4.0!